Avís Legal

Hola em dic Sau Vasaris i sóc Graduat en Psicologia per la UdG (Girona). Així mateix, tinc altres estudis entre els quals destaquen: Màster en psicologia esportiva i especialista en coaching esportiu per Florida Universitària (València) i Certificat d’especialista en psicologia aplicada al futbol pel Centre Excelentia (Sevilla).

El meu DNI és 33952324T. Tinc domicili a Bàscara. El meu e-mail de contacte és sauvasaris@gmail.com

Sóc autor i propietari d’aquest web https://sauvasaris.com.

Responsabilitat i garanties

Aquesta pàgina web té un doble propòsit. El primer oferir-te serveis i formacions de psicologia esportiva. I el segon és proporcionar informació sobre què és la psicologia esportiva i com pot beneficiar a esportistes de base, amateurs i professionals a més d’entrenadors i clubs.

En aquest web Complim tots els requisits establerts les lleis europees relacionades amb la gestió de dades personals.

El RGPD (Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques)
La LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Reglament de desenvolupament de la LOPD)
La LSSI (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic)
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Propietat Intel·lectual i industrial

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat de https://sauvasaris.com/, o aquest disposa en el seu cas el dret d’ús i explotació dels mateixos, i en aquest sentit són obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.

Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, realitzats amb ànim de lucre o fins comercials, dels continguts emmagatzemats en aquest lloc web, queda expressament prohibit, excepte previ i exprés consentiment del titular dels drets.

A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual o industrial, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el lloc web, haurà de notificar aquesta circumstància a Sau Vasaris indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l’interessat, haurà d’indicar la representació amb què actua.
 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el lloc web.
 • • Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual.
 • • Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
 • • La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.
 • • L’accés a aquest lloc web no atorga a l’usuari cap dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial dels elements corporatius.

De la mateixa manera, al estar la web sota la llicència de Creative Commons, podràs compartir la informació d’aquesta web. Però sempre que mencions la font i l’autor. Podràs utilitzar tota la informació que trobes de manera personal o per a treballs d’estudi, però mai de forma comercial.

1.Usuarios

L’accés a la pàgina web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, les presents Condicions Generals.

2. Ús de la pàgina web

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic.

Així mateix, queda prohibit l’ús de la pàgina web amb finalitats il·lícites o lesius contra Sau Vasaris o tercers, o que puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web.

3. Responsabilitat de l’usuari

L’ús del lloc web es realitza sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’usuari.
Aquesta responsabilitat s’estendrà a l’ús, per part de l’usuari o de qualsevol tercer, de contrasenyes o similars assignades per a l’accés a la pàgina web, així com a qualsevol dels seus serveis.

Sense perjudici de l’anterior, https://sauvasaris.com/ es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’accés a la pàgina web a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

4. Modificació unilateral

https://sauvasaris.com/ es reserva la facultat de modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny del lloc web, així com de modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d’accés i / o l’ús del lloc web.

https://sauvasaris.com/ es reserva el dret per interrompre, suspendre o acabar la prestació de servei de la pàgina web o de qualsevol dels serveis que l’integren.

5. Política d’enllaços

5.1. Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a qualsevol de les pàgines web de https://sauvasaris.com/ s’han de sotmetre a les condicions següents:

 • Es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis o continguts del lloc web, sempre que se citi a https://sauvasaris.com/.
 • No s’establiran deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb les pàgines de https://sauvasaris.com/ sense la prèvia autorització expressa de https://sauvasaris.com/.
 • No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines de https://sauvasaris.com/, ni sobre els serveis o continguts del mateix. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a https://sauvasaris.com/, llevat autorització expressa d’aquest.
 • L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre https://sauvasaris.com/ i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de https://sauvasaris.com/ dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.
 • https://sauvasaris.com/ no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició al públic en la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.

5.2. El lloc web

 • https://sauvasaris.com/ posa a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció la de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

https://sauvasaris.com/ no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web. https://sauvasaris.com/ no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts,

informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per https://sauvasaris.com/ i que resultin accessibles a través del lloc web https://sauvasaris.com/

6. Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal

https://sauvasaris.com/ podria demanar mitjançant formularis de la pàgina web dades personals i informació de l’usuari per al seu emmagatzematge i / o utilització. Les dades facilitades per l’usuari s’incorporaran a un fitxer titularitat de https://sauvasaris.com/.

A cada un dels formularis en què es recaptin dades de caràcter personal, l’usuari rebrà de https://sauvasaris.com/ informació detallada sobre el tractament, la seva finalitat, l’ús de les seves dades, el caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes, les conseqüències de la negativa a proporcionar i, en general, de totes les mencions requerides per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les quals, en tot cas, hauran de ser acceptades expressament per l’usuari.

https://sauvasaris.com/ es compromet a tractar les dades de caràcter personal de l’usuari de conformitat amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
https://sauvasaris.com/ informa l’usuari que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, de les dades facilitades, dirigint-se per escrit a sauvasaris@gmail.com

L’usuari es compromet a mantenir les dades proporcionades a https://sauvasaris.com/ degudament actualitzats. L’usuari serà responsable dels danys i perjudicis que https://sauvasaris.com/ o tercers puguin patir com a conseqüència de la falta de veracitat, inexactitud, falta de vigència i autenticitat de les dades facilitades.

7. Exclusió de garanties i responsabilitat

https://sauvasaris.com/ no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar a causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del lloc web i / o dels seus serveis o continguts.
 • La manca d’utilitat, adequació o validesa del lloc web i / o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats oa l’ordre públic, del lloc web, els seus serveis o continguts, per part de l’usuari.
 • L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través de la pàgina web.

8. Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola. https://sauvasaris.com/ i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del País Basc per a totes les accions poguessin exercitar-se derivades de la prestació de servei de la pàgina web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s’estableix.